Pantomima ukratko

Reč ”pantomima” je grčkog porekla (παντομίμα) nastala od reči ”panto” koja znači ”svi”, ”svako” i ”mimos” što znači ”onaj koji podražava”, ”imitator”. Dakle, pantomima je umetnost podražavanja svih i svega, a pantomimičar ”imitator sveta”.

Slide 1

KONAČNI PROGRAM II Svetske konferencije o pantomimi

Od 28. Juna do 30. Juna 2019, Beograd, Srbija

IZVEŠTAJ SA PRVE SVETSKE KONFERENCIJE O PANTOMIMI

Drage kolege,
Prva svetska konferencija o pantomimi je održana od 21. do 23.marta 2018. u Beogradu i bila je više nego uspešna po oceni svih učesnika, ali i zahvaljujući njima.

MARKO STOJANOVIĆ ZA BRITANSKI “THE STAGE”

PANTOMIMIČAR I STRIPTIZETA

Dok se u svetu pantomima tretira kao umetnost, a pantomimičari kao glumci u Srbiji u zvaničnoj "Klasifikaciji zanimanja" pantomimičar se svrstava među "nerazvrstane na drugom mestu"

“Beogradski pantomimičari” nastaju još od 1994. godine kada se Marko Stojanović vratio iz Pariza i počeo da nastupa u Srbiji odnosno Saveznoj republici Jugoslaviji. U početku je nastupao sam ili u saradnji sa kolegama koje je dodatno obučio. Odmah po povratku iz Pariza, Marko Stojanović otpočinje svoju pedagošku karijeru kao predavač za scenski pokret u kojem posebno insistira na pantomimi. Opširnije