var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-405734-30']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Klub ljubitelja pantomime

Asocijacija umetnosti i medija – Pomoć za mlade i zdravlje

Posle mnogo godina humanitarnog rada Marko Stojanović sa porodicom i prijateljima 1.1.2001. osniva udruženje sa dugačkim nazivom koji treba sve da objasni – Asocijaciju umetnosti i medija-Pomoć za mlade i zdravlje.

AUM-PMZ je neprofitna i nevladina organizacija koja povezuje umetnike i profesionalce iz medija sa ugroženim osobama. Osnovna opredeljenje Asocijacije umetnosti i medija su mladi, njihovo zdravlje i dobrobit.

Tri su primarna zadatka kojima se bavi – zdravstvena prevencija, socijalna reintegracija i evolucija umetnosti i medija. Jedan od najvažnijih aktivnosti je promocija mladih umetnika.

U okviru AUM-PMZ pantomima prirodno ima veoma važno mesto i kao samostalna umetnost i kao društveno integrativni proces za decu i mlade oštećenog sluha i kao sredstvo, promotivni alat drugih aktivnosti Asocijacije.

Veoma brzo u okviru Asocijacije počinje da funkcioniše ”Klub ljubitelja pantomime” koji ima za cilj da okupi ljude iz umetnosti i medija koji svojim uticajm mogu da pomognu promovisanju pantomime u Srbiji (SRJ, SCG).

Više o Asocijaciji na www.asocijacija.rs