PRVA SVETSKA KONFERENCIJA O PANTOMIMI

Izveštaj predsenika

Drage kolege,

Prva svetska konferencija o pantomimi je održana od 21. do 23.marta 2018. u Beogradu i bilaje više nego uspešna po oceni svih učesnika, ali i zahvaljujući njima. Dozvolite mi da, kroz ovaj izveštaj, sa vama podelim neke statističke podatke i informacije koje možda nisu uočljive na prvi pogled.

Kada smo počeli da planiramo konferenciju, ideja je bila da okupimo petnaestak gostiju iz inostranstva i ukupno 30-35 učesnika zajedno sa kolegama iz Srbije i ispunjenje tog plana smo smatrali uspehom.

Prva svetska konferencija o pantomimi okupila je više od 70 učesnika iz 21 zemlje sveta, sa 4 kontinenta.

Na konferenciji su lično bili prisutni učesnici iz 17 zemalja, 2 zemlje su bile predstavljene učesnicima kojima su one mesto prebivališta, 1 zemlju je predstavljao učesnik koji se u rad konferencije uključio preko Skajpa (Skype) i jošjedan učesnik je uzeo učešće u Vikipedijinom uređivačkom maratonu.

Zemalje iz kojih su bili učesnici konferencije su sledeće:Švedska, Ukrajina, Španija, Bangladeš, Japan, Švajcarska, Francuska, Nemačka, Gruzija, Kolumbija, Šri Lanka, SAD, Kina, Bugarska, Slovenija, Izrael, Srbija, Brazil (Skajp), Crna Gora (zemlja prebivališta), Holandija (zemlja prebivališta), Makedonija (Vikipedija).

Najbrojnija delegacija, ukoliko ne računamo srpsku, bila je ukrajinska, odakle je došlo 7 učesnika i švedska, čija delegacija je brojala 6 članova. Za njima slede Izrael sa troje i Francuska, Švajcarska i Bangladeš, sapo dvoje učesnika.

Prva svetska konferencija o pantomimimi je bila trodnevna manifestacija sa9 različitihprogramskih celina:

 1. Diskusije
 2. Prezentacije
 3. Radionice
 4. Svetski dan pantomime – Uređivački maraton (u saradnji sa Vikipedijom)
 5. FIST – Svetski studentski festival pantomime
 6. WMC Festival učesnika (organizovan spontano od strane učesnika konferencije)
 7. Mini turneja„Pantomimteaterna“ iz Stokholma
 8. Radionica za decu u Centru za azilante u Krnjači  (kamp za izbeglice) koju su vodili Alis Hilbom Rudfelt i Bos W Lindstrom iz Pantomimteaterna iz Stokholma, a koju je organizovao Danski savet za izbeglice
 9. Ceremonije: otvaranja, uručenja specijalnih nagrada i uručenja seritifikata novim članovima
 10. Zvanična večera
 11. Intervjui(video dokumentovanje)

DISKUSIJE

U okviru konferencije održane su 4 diskusije na unapred utvrđene teme:

 1. Pantomima kao sredstvo integracije
 2. Pantomima iples
 3. Budućnost pantomime kao umetnosti i biznisa
 4. Pantomima u visokoškolskom obrazovanju

Planirano je da svaka diskusija traje po 90 minuta, što bi ukupno bilo 6 sati. Međutim, na kraju smo imali više od 8 sati diskusije na ove teme, što je povećanje od 35% u odnosu na planirano.

Ovo produženje jeste izazvalo umor kod učesnika, ali je pokazalo da je pantomime oblast o kojoj ima šta da se kaže I da je potrebno da to bude verbalizovano.

Ideja je bila da se, u okviru diskusija, učesnicima obrati 3-5 ključnih govornika, koji bi dali uvod na određenu temu i time inicirali dalju debate. Na kraju smo imali 18 govornika iz 11 zemalja.

PREZENTACIJE

Prezentacije su zamišljene kao način da učesnici međusobno razmene informacije, ideje, metode i načine rada. Održano je 8 prezentacija od strane predstavnika 6 zemalja, u ukupnom trajanju od oko 4 sata.

Spisak prezentera i prezentacija:

 1. Tadija Miletić (Srbija): Međunarodni festival monodrama  pantomime u Zemunu
 2. Diana Kržanić Tepavac (Srbija/međunarodni) ASSITEJ  – Međunarodna asocijacija pozorišta za decu i mlade
 3. Kakumoto Atuši (Japan): Preduslovi za prihvatanje pantomime u Japanu
 4. Ela Jaroševič (Francusak):Studio Maženija
 5. Natalija Skrjabina (Ukrajina): Obrazovni proces savremene pantomime za pantomimičare na Kijevskoj akademiji za circus i umetnost varijetea. Metodologija Natalije Užvenko
 6. Anastasija Ljubčenko (Ukrajina/Holandija):Projekat “Pantomimski talas” (Mime Wawe Projekt)
 7. Marko Nektan (Srbija): Festival performansa u Pančevu
 8. Šahidul Hasan (Bangladeš):Kratka istorija pantomime u Bangladešu

RADIONICE

Utisci učesnika radionica je dasu bile veoma interesantne i raznolike. Kako smo počeli da primamo potvrde za učešće na radionicama, takođe smo počeli da dobijamo i ponude za njihovo održavanje.

Plan je bio da imamo 2 radionice u trajanju od po 90 minuta, ali smo, na kraju, imali 4 radionice u trajanju od po 60 minuta.

Radionice i profesori:

 1. Kulturne različitosti kao osnova fizičkog teatra (osnove) / KakumotoAtuši(d’UOMO ex machine &Međunarodni pozorišni institut – Japan)
 2. Pantomima sa ili bez reči / prof. Stanislav Brosovski & prof. Lena Stefenson (Odsek za pantomimu, Stokholmska akademija dramskih umetnosti, Švedska)
 3. Klovnovi u bolnicama (osnove) / Ofer Blum (Izrael)
 4. Tipovi fizičkog pokreta: od jednostavnog ka složenom(osnove) / prof. Natalija Užvenko & NatalijaSkrjabina (Odsek za pantomimu Kijevske akademije za circus iumetnost varijetea, Ukrajina)

SVETSKI DAN PANTOMIME – Uređivački maraton

Vikipedijin uređivački marathon za Svetski dan pantomime (22.mart)je događaj koji Svetska organizacija pantomimičara iVikimedija Srbije organizuju od 2016. godine i promovišu ga širom Vikipedijineinternacionalne mreže.

Ovo je međunarodni događaj koji organizuju lokalne institucije ili pojedinci koji se bave pantomimom u saradnji sa lokalnim organizacijamaVikimedije i sastoji se iz dva dela. Prvi deo čini edukacija tokom koje Vikipedijini volonteri objašnjavaju kako se pišu, uređuju i objavljuju članci na Vikipediji. Drugi deo je pisanje i objavljivanje članaka o pantomimi, uz korišćenje slobodno dostupnih fotografija, video, audio igrafičkih sadržaja dostupnih u okviru licence “Wiki Commons Licence”. Cilj je da se Vikipedija obogati sadržajima, na različitim jezicima,  koji su u vezi sa pantomimom.

Simbolično, ovaj događaj održava se 22. marta kada se obeležava Svetski dan pantomime i uspešno je organizovan 2016. i 2017. godine, dok je ove godine (2018.) održan u okviru Prve svetske konferencije o pantomimi. Razliku između ovog i prethodno organizovanih događaja čini to što su ove godine svi učesnici konferencije obučeni od strane volontera srpskog ogranka Vikimedije kako da organizuju Vikipedijin uređivački maratoni slične događaje u svojim zemljama (kroz partnerstvo i sa Međunarodnim pozorišnim institutom). Posle dvočasovne obuke 11 srpskihvolontera, zajedno sa 4 makedonska, napisali su 35 novih članaka o pantomimi i objavili ih naVikipediji na srpskom (27) imakedonskom (8) jeziku.

FIST SVETSKI STUDENTSKI FESTIVAL PANTOMIME

FIST Svetski studentski festival pantomime je nastao i organizovan je kao rezultat saradnje sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu, posebno sa Katedrom za menadžment i produkciju i šefom katedre prof.dr.Sašom Sailovićem.

U proteklih 12 godina, kao i ove godine, studenti četvrte godine Katedre za pozorišnu i radio produkciju organizuju Međunarodni studentski pozorišni festival (Festival of International Students Theatre – FIST). Po prvi put ove godine na festivali je održan Dan pantomime na Svetski dan pantomime koji je tako postao festival unutar festivala – FIST Svetski studentski festival pantomime.

U organizaciji smo poštovali njihova pravila da učesnici festivala moraju da budu univerzitetskistudenti.

Tokom trajanja konferencije imao sam kratak sastanak sa profesorom Sašom Sailovićem, koji je bio prisutan u Studentskom kulturnom centru(SKC) tokom trajanja studentskog festivala pantomime i dogovorili  smo se da propozicije festivala prilagodimo situaciji koja je u vezi sa edukacijom u oblasti pantomime tako da na festivalu, sledeće godine, mogu da učestvuju i takmiče se svi koji studiraju pantomimu, u bilo kojoj zvaničnoj školi a ne samo na univerzitetima, što je sada bio slučaj.

Zbog finansijske situacije i činjenice dasu student imali sve besplatno (4 noći u hostelu, 3 obroka dnevno, nisu plaćali registraciju za učešće na konferenciji), mogli smo da prihvatimo samo 5 učesnika i odlučili smo da festival bude festival solo nastupa u trajanju od 15 do 40 minuta. Na taj način smo mogli da omogućimo učešće predstavnika 5 univerziteta iz isto toliko zemalja, a studenti su na sceni nastupali samostalno, što je jedna od najtežih situacija za svakog glumca.

Na FIST svetskom studentskom festival pantomime  učestvovala su 4 studenta:

 1. Krišanta Jajabahu iz Šri Lanke (Univerzitet u Kolombu)
 2. Emerson Vergel iz Kolumbije (Narodni univerzitet Kolumbije, Bogota)
 3. Maksim Litvinjenko iz Ukrajine (Kijevska akademija za circus i umetnost varijetea)
 4. Filip Dončev iz Bugarske (Nacionalna akademija za pozorišnu i filmsku umetnost „Krastio Sarafov“, Sofija)

Žiri FIST Svetskog studentskog festival pantomimečinili su su prof. Stanislav Brosovski (Stokholmska akademija dramskih umetnosti), presednik žirija, Amiran Šalikašvili (Gruzijsko državno pantomimsko pozorište) i Vladimir Cvejić (srpski pantomimičar i glumac). Žiri je odlučio da Grand Prix FIST Studentskog festivala pantomime dobije Maksim Litvinjenko iz Ukrajine.

WMC FESTIVAL UČESNIKA

Mnogi učesnici konferencije želelisuda predstave svoj rad na sceni i odlučili smo da njihove nastupe gledamo dok zaseda žiri. Na kraju smo, nakon zvaničnog, takmičarskog dela festivala, imali više kratkih neverbalnih performansa veoma različitih stilova. Tako je, sasvim spontano, nastao Festival učesnikasvetske konferencije o pantomimi ili WMC Festival učesnika(radni naslov).

U okviru ovog, novonastalog, Festivala učesnika Svetke konferencije o pantomimi, nastupili su:

 1. Marko Nektan ( Srbija): „Dete Ambisa“
 2. Marko Nikolić i Stefan Stanojević, studenti Fakulteta savremenih umetnosti (Srbija):“Bivši cimeri
 3. Nadežda Farzan (Bangladeš): „Lepote prirode“/“Romantično jutro“/“Borac za slobodu“
 4. Pavlo Višnjevski i Maksim Litvinjenko, studenti Kijevske akademije za circus iumetnost varijetea, odsek pantomime (Ukrajina):“Naš svet“
 5. Ši Jing Ksin, Xin-Art-Lab I Šangajska pozorišna akademija, odsek glume (Kina):“Posuda i duh“

TURNEJA PANTOMIMTEATERN-a

U okviru konferencije imali smo i događaje koji su se odvijali iza scene. Uspeli smo da organizujemo mini-turneju  dečije pantomimske predstave Na samom kraju šumePantomimteaterna iz Stokholma.  Predstava je izvedena 3 puta u tri različita gradau Srbiji, a kolege iz Pantomimteaterna su posetili i decu u Centru za azil u Krnjači, izbegličkom centru u blizini Beograda.

Pantomimteatern je izveo  predstavu  u sledećim mestima:

 1. Subotičko dečije pozorište, 20. marta u 11h
 2. KOPS festival u Kovinu, 23. marta u 11h
 3. Lutkarsko pozorište Pinokio u Beogradu, 23. marta u 18h

RADIONICA ZA DECU U CENTRU ZA AZILANTE U KRNJAČI

Dan nakon završetka Svetske konferencije o pantomimi, 24. marta,kada je većina učesnika već otputovala,Alis Hilbom Rudfeld i Bo W Lindstrom iz Pantomimteaterna otišli su da posete decu izbeglice koja borave u Centru za azilante u Krnjači, blizu Beograda. Posetu je organizovao Danski savet za izbeglice, UNICEF u Srbiji i Svetska organizacija pantomimičara.

Kako nisam mogao da budem na dva mesta u isto vreme, ostao sam u Beogradu da bih ispratio goste i većinu njih lično odvezao na aerodrome. Obavestili su me da su deca uživala u radionici koju su im održali  Alis i Bo.

Tokom konferencije imali smo idve ceremonije: Ceremoniju dodele nagrada Svetske organizacije pantomimičara, koja je održana prvog dana konferencije u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu i  Ceremoniju primanja u članstvo novih članova Svetske organizacije pantomimičara, održanu poslednjeg dana konferencije u Srpsko-Korjskom informatičko pristupnom centru Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

ZVANIČNA VEČERA

Zvanična večeraje bila prilika da se opustimo, družimo i komuniciramo uz hranu, piće i muziku. Zabavljao nas je poznat i veoma iskusan lokalni orkestar i glumica koja je govoila stihove i priče o Skadarliji, boemskoj četvrti Beograda.

Ono što smo smatrali da je veoma bitno da uradimo je da organizujemo video intervjue za arhivu SOP-a. Delovi intervjua su postavljeni na Jutjub (YouTube) kanalu i na vebsajtu Svetske organizacije pantomimičara.

AZIJSKI REGIONALNI SAVETSOP

Od strane učesnika konferencije i članova SOP-a iz Azije stigla jevažna inicijativa.

Član SOP-a iz Japana, g.Kakumoto Atuši, uputio je zvaničan predlog da se formira Azijski regionalni savetSOP. Pošto su svi učesnici konferencije bili prisutni, razmotrili smo ovaj predlog i glasali smo, podizanjem ruku. Predlog je prihvaćen jednoglasno, kao i sledeći predlog, iznet od strane drugog člana, da g. Kakumoto Atuši bude prvi koordinator saveta.

Prisutni su podržali članove SOP-a iz Azije: g. Kukumoto Atuši(Japan), gđa Ši Jing Ksin (Kina), g.Krišanta Jaiabahu (Šri Lanka),g-đaNadežda Farzana i g.Šahidul Hasan (Bangladeš). Gospodin Kakumoto je otišao u Pariz na proslavu 70. godišnjice Međunarodnog pozorišnog instituta, gde je promovisao ovu ideju, inicijativu i SOP.

ZAHVALNOST PRIJATELJIMA

Koristim ovu priliku da se zahvalim svim ljudima u malom organizacionom timu koji smo imali i svim našim partnerima.

Prveosobe koje su znaleda će Prva svetska konferencija pantomime biti održana bili su moja supruga Dara Gravara-Stojanović, koja radi u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i rukovodi Srpsko – Korejskiminformatičko pristupnim centromi naš sin, Filip Stojanović, koji je foto-dokumentovao čitav događaj i koji je dizajnirao sve štampane materijale. Takođe, složili su se da upotrebimo deo našeg kućnog  budžeta za pokrivanje troškova konferencije koje je bilo nemoguće pokriti iz drugih izvora. Hvala vam, dragi moji.

Ljudi iz Srbije koji su, od prvog dana, bili deo organizacionog tima su Tamara Kukić i Ratko Ignjatov, oboje glumci i pantomimičari i moji bivši student. Hvala vam, Tamara i Ratko.

Među prvima koji su bili upoznati sa konferencijom i Svetskim studentskim festivalom pantomime bio je moj dobar prijatelj, profesor Saša Sailović sa Fakulteta dramskih umetnosti koji je velikodušno dodao DanpantomimeuMeđunarodni studentski pozorišni festival (FIST) i pokrio većinu troškovi naših studenata koji su učestvovali na festivalu, kao i moj dobar prijatelj, suosnivač i potpredsednik SOP-a Ofer Blum, koji je nekoliko dana ranije došao u Beograd da se prihvati posla. Hvala vam, Saša i Ofer.

Rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu,profesor Zoran Erić, bio je prvi koji je odgovorio na e-pismo koje sam poslao na adrese nekoliko institucija i ponudio je da prvog dana bude domaćin naše konferencije u zgradi Rektorata, besplatno.Hvala, profesore Eriću.

Slavica Rajlić iz agencije Vekol DMC je došla da nam pomogne i nadgleda realizaciju svih događaja, posebno mesta događaja / turističkog / ugostiteljskog dela naše konferencije. Moji prijatelji i partneri na različitim poslovnim / turističkim / sportskim i zabavnim događajima su Tanja i Dejan Bogdanov, vlasnici agencije Vekol DMC, jedne od najboljih agencija za upravljanje destinacijama i događajima u Srbiji. Takođe su nam obezbedili platni sistem za plaćanje kreditnim karticama. Hvala vam Tanja, Dejane i Slavica.

Nagrađivani filmski reditelj Dragoslav Mihajlović je sa svojim prijateljima snimao sve događaje i intervjue  iemitovao ihuživo preko interneta. Hvala Dragoslavu i njegovom  timu.

Dragan Petrić, prijatelj i vlasnik štamparije Kolibri odštampao je sve materijale, nagrade itd. po povlašćenim cenama i uz višemesečno čekanje na isplatu duga. Hvala, Dragane.

Miodrag Kastratović je moj dugogodišnji  prijatelj i suosnivač i prvi generalni sekretar SOP-a. Hvala, Miodraže.

Jovan Žegarac je Ratkov prijatelj koji je bio odgovoran za zvuk na konferenciji, Lidija Brajević i Dragan Nelki su volonteri u Srpsko-korejskom informatičkom pristupnomcentru. Hvala Jovanu, Lidiji iDraganu.

Bivši državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja i moj prijatelj Nenad Ivanišević koji nam je pomogao da organizujemo predstavu za Pantomimteatern u Subotici i generalni direktor Dečjeg pozorišta u Subotici gospođa Marta S. Aroksalaši. Hvala vam, Nenade i Marta.

Pero Šunjka, njegova ćerka Jelena i Nebojša Milivojević su bili tu za bilo kakvu pomoć u Subotici. Hvala vam  Pero, Jelena i Nebojša.

Generalni direktor Pozorišta Pinokio, pozorišni reditelj i prijatelj Vladan Lazić i njegov zamjenik i moj dugogodišnji prijatelj Vojislav Savić, koji su nam omogućili da koristimo pozorišnu salu besplatno I pomogli su nam da švedska predstava bude izvedena u Pinokiju. Hvala Vladanu i Vojislavu.
Muzički dirigent Nenad Petković iz Kovina, moj novi prijatelj, koji me je povezao sa zamenikom direktora Vendelom Vestagom u Kulturnom centru Kovin i koji je tamo organizovao nastup Pantomimteaterna. Hvala vam Nenade i Vendel.

Moj prijatelj Zoran Ilić, preduzetnik i vlasnik Biomelema, jedne od najuspešnijih srpskih kozmetičkih kompanija koja nam je pozajmila automobil i kombi, a koji su poslužili da dovezemo neke od vas sa aerodromai  koji su nam donosili sveže i besplatno pecivo iz Pekare Trpković. Zoran je takođe obezbedio da nas sponzoriše pekara Trpković.Hvala Zoranu, Biomelemu i Pekari Trpković.

Srđan Kožović, moj prijatelj već dugi niz godina, koji je uspešan menadžer prodaje u jednoj od najvećih kompanija za proizvodnju kafe u Srbiji „Doncafe“ koji nam je besplatno obezbedio kafu i aparat za kafu. Hvala, Srđane.

Katlin Zara Brašić, specijalista za zaštitu dece iz UNICEF-a u Srbiji i Ivana Milovanović-Đukić iz Danskog saveta za izbeglice, koje su organizovale posetu kampu za izbeglice kod Beograda. Hvala, Katlin i Ivana.

Teodora Bosanac, Nađa Milosavljević, Ivana Vraneš, Nikolija Zdravković, studenti Fakulteta dramskih umetnosti zaduženi za produkciju  FIST festivala. Hvala vam Teodora, Nađa, Ivana i Nikolija.

„Tango Natural“ nam je omogućio da besplatno koristimo prostorije njihovog plesnog centra u Resavskoj 28 za realizaciju radionica i masterklasova.

Želeo bih da se zahvalimi i našim partnerima:Međunarodni pozorišni  institut, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srpsko – korejski informatičko pristupni centar (Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije), Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, FIST – Festival međunarodnog studentskog pozorišta, Vikimedia Srbija, Hotel Palace, Vekol DMC, Biomelem, Studentski kulturni centar, Pozorište lutaka Pinokio, Tango Natural, Dečje pozorište u Subotici, Kulturni centar Kovin, Kongresni biro Srbije, Dansko savet za izbeglice, Štamparija CMYK Kolibri, Pekara Trpković, Doncafe.

Kao što ste, verovatno, primetili,  ključna riječ je „PRIJATELJ„, i zahvaljujući mojim prijateljima uspeli smo da organizujemo Prvu svetsku konferenciju o pantomimi bez postojećeg budžeta i sa svim događajima pomenutim u ovom izvještaju. Takav izazov može da se realizuje samo uz pomoć PRIJATELJA. Nadam se da nisam propustio da pomenem nekoga.

Hvala vam!

Marko Stojanović predsednik