Pantomima ukratko

Reč ”pantomima” je grčkog porekla (παντομίμα) nastala od reči ”panto” koja znači ”svi”, ”svako” i ”mimos” što znači ”onaj koji podražava”, ”imitator”. Dakle, pantomima je umetnost podražavanja svih i svega, a pantomimičar ”imitator sveta”.

Slide 1

SVETSKI FESTIVAL PANTOMIME

Svetski festival pantomime u Domu kulture Studenstki grad održaće od 4. do 7. jula od 21 čas, dok će svečano otvaranje biti u subotu 2.jula.

Detaljnije...

SVETSKA LETNJA AKADEMIJA PANTOMIME I TEATRA POKRETA

U BEOGRADU OD 01. DO 09. JULA 2022. U DK STUDENTSKI GRAD

Detaljnije...

BEOGRADSKI PANTOMIMIČARI

Od 28. Juna do 30. Juna 2019, Beograd, Srbija

IZVEŠTAJ SA PRVE SVETSKE KONFERENCIJE O PANTOMIMI

Drage kolege,
Prva svetska konferencija o pantomimi je održana od 21. do 23.marta 2018. u Beogradu i bila je više nego uspešna po oceni svih učesnika, ali i zahvaljujući njima.

Theme from InkThemes.com are based on P3+ Technology, giving high speed, easiness to built & power of SEO for lending trustworthiness and experience to a customer. The Themes are really one of the best we saw everywhere.
- Neeraj Agarwal